Velkommen til efteråret

Velkommen tilbage efter en god, dansk sommer med masser af sol, som vi alle formentlig har nydt. Sognet vil efter lidt stilstand i ferietiden igen byde på rigtig mange gode ting. Hold nu øje med gudstjenesterne og arrangementer på hjemmesiden og i den lokale annoncering!

Allerede i slutningen af august er der Sogneudflugt, musik og sang vil kunne nydes ved Slotskoncerten og i starten af september er der Aftenudflugt. ”Syng Med” står på programmet fire gange med start 11. september. Høstnatten vil blive en musisk oplevelse i Udlejre Kirke. Gode, inspirerende film kommer i samarbejde med Foreningen Norden på programmet tre gange.

De andre sædvanlige aktiviteter (bl.a. Fredagssang, håndarbejde og malehold) fortsætter. Som lidt nyt – men måske ikke helt nyt – kommer kirkefrokost tilbage hver anden måned efter højmessen i Udlejre (første gang den 7. september, og hver anden måned vil der være søndagsbrunch efter højmessen i Ølstykke (første gang den 5. oktober). Husk at de vanlige tjenester ligger kl. 09:30 i Ølstykke og kl. 11:00 i Udlejre. Og det kan da ikke udelukkes, at der skulle dukke noget mere op!

Den for sognet nok største ændring vil være konfirmandundervisningen, hvis gennemførelse er lidt bredere beskrevet i kirkebladet, der bliver lagt i postkasserne i starten af september. 178 indskrevne konfirmander fra de fem skoler i sognet skal nu gå til undervisning om eftermiddagen. Det ene skoledistrikt er allerede startet op med unge mennesker fra tre skoler.

Ølstykke Kirke

Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke

Udlejre Kirke

Ørnebjergvej 7, 3650 Ølstykke