Sorggruppen i Ølstykke sogn holder pause i foråret 2019. Vi starter op igen i efteråret.

Når man har mistet et menneske man holdt af og delte livet med, så kan det være en støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme som én selv. Det kan være mennesker, man kender, eller det kan være i en sorggruppe.

Sorggrupper i Folkekirken er ikke et terapi- eller behandlingstilbud, men en mulighed for at finde støtte i den svære tid, som følger efter tabet af en nærtstående slægtning eller ven. 

En sorggruppe forsøger ikke at fjerne sorgen eller at presse den, der har mistet til at 'komme videre'.

Men fællesskabet med andre i samme situation, kan hjælpe, så sorgen bliver nemmere at bære og den forandrede hverdag forhåbentlig en smule lettere at være i. 

Du er også velkommen til at ringe til en af sorggruppens præster, hvis du gerne vil høre mere.

Sorggruppen varetages af Charlotte Ustrup og Marianne Fries Ebbesen.