Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Juniorkonfirmander

Juniorkonfirmander

Hvem
Alle børn i 3. klasse har mulighed for at gå til juniorkonfirmation. Ølstykke og Udlejre Kirke tilbyder juniorkonfirmation for Hampelandskolen, Bækkegårdsskolen og Stengårdsskolen.
Skolerne inviteres enkeltvis, men alle 3. klasserne på årgangen får tilbud om den samme uge.
Undervisningen er gratis og ikke et krav for at blive konfirmeret i 8. klasse.
Undervisningen varetages af præsterne og børne- og ungemedarbejderen.

Hvor og hvornår
Konfirmandundervisningen foregår hver dag efter skole i en uge. Undervisningen slutter klokken 16.30 mandag, tirsdag og torsdag.
Onsdag aften inviteres juniorkonfirmanderne og deres familie og venner til en aftensgudstjeneste i kirken. Her får juniorkonfirmanderne mulighed for at hjælper til under gudstjenesten og vise noget af det, de har lavet i løbet af ugen. Efterfølgende er der spisning for alle.
Fredag slutter undervisningen kl. 16.
De skal medbringe alle deres ting og evt. cykler. 

Hvad og hvorfor
Til juniorkonfirmation starter vi hver dag med at spise sammen. Det daglige brød er hermed både noget vi gør og snakker om. Derefter holder vi en lille andagt, hvor vi synger, siger en bøn og hører en historie. Både sangene og historierne fortæller noget om dagens tema, som der arbejdes videre med. Dagen tema kan fx være barmhjertighed, næstekærlighed eller tilgivelse – temaer som mange af bibelens historier handler om.

Juniorkonfirmanderne skal i løbet af ugen bygge deres eget paradisets have. De har mulighed for at bruge mange forskellige materialer og fredag eftermiddag kan de tage deres farverige skulptur med hjem. Hver dag er der flere personer og ting der skal ind i paradiset - der er både Adam og Eva, planter, floder og dyr; der er også en barmhjertige Samaritaner, Jesus, et kors, en gravhule, engle og en tilgivende og kærlig far.
Formålet er at juniorkonfirmanderne genfortæller historierne gennem de skulpturer de fremstiller, og historierne får nyt liv og et samspil med hinanden, når de samles i paradisets have. Når juniorkonfirmanderne fremviser deres skulpturer fortælles historierne igen, hvilket danner grundlag for en dybere forståelse af fortællingernes budskab og tema.
Juniorkonfirmanderne har god tid til at kunne fordybe sig i fremstillingen af deres skulpturer. I denne kreative proces åbnes også op for samtaler mellem børnene og mellem børnene og de voksne. De har ofte mange spørgsmål og tanker omkring troen på Gud, hvordan man behandler andre og om døden, og hvad der sker bagefter. Der bliver skabt et rum, hvor der kan snakkes frit om disse svære ting.

Der er også tid til at spille teaterstykker og lege. Juniorkonfirmanderne får desuden oplevet nogle af alle de ritualer, der er i kirken. De er med under aftensgudstjenesten, hvor de får mulighed for at deltage ved fx at ringe med klokkerne og sige ind- og udgangsbøn.
Det er derudover vigtigt for os at juniorkonfirmanderne føler sig velkomne og trygge i kirken – de store festers hus.

Yderligere spørgsmål sker til børne- og ungemedarbejder Nina Mølgaard.
nim@km.dk
 

Vi ses til juniorkonfirmation

Ophavsret: