Ølstykke Kirke

Ølstykke Kirke er indbegrebet af en dansk landsbykirke, således som en landsbykirke skal se ud, og som den "altid har set ud". Et kirkeskib med kor, våbenhus, tårn med klokker og store kamtakkede gavle. Alt sammen i tunge stenmaterialer, blandet med store munkesten. Og med kirkegården og kirkegårdsmuren udenom. Beliggende på et højdedrag i udkanten af den gamle landsby.   Hvor længe, der har været kirke på dette sted, ved man ikke. Sandsynligvis har der været en trækirke, før stenkirken blev bygget, men det har man ingen beviser på. Derimod er man temmelig sikker på, at den kirke, der ligger der nu, er påbegyndt for ca. 800 år siden.

Folder om Kirkens historie er fremlagt i kirken og fås ved henvendelse til kirkekontoret.

Folderen kan ses her

I tilknytning til kirken ligger Sognecentret, Hampelandvej 50, Ølstykke