Menighedsrådsmøder

Næste menighedsrådsmøde
Onsdag den 14. august kl. 19.00 i Sognecentret.

Dagsorden følger

Referat fra mødet den 12. juni

Referater fra tidligere møder kan ses her