Menighedsrådsmøder

Næste menighedsrådsmøde
Onsdag den 7. februar 2024 kl. 19.00 i Udlejresalen

Dagsorden

Referat fra mødet den 10. januar

Referater fra tidligere møder kan ses her