Menighedsrådsmøder

Næste menighedsrådsmøde
Onsdag den 10. januar 2024 kl. 19.00 i Sognecentret

Dagsorden følger.

Referat fra mødet den 8. november

Referater fra tidligere møder kan ses her