Dåb

Hvis barnet skal døbes, henvender man sig til kirkekontoret og aftaler hvilken søn- eller helligdag, dåben kan finde sted. Derefter aftaler man tid til en dåbssamtale med den præst, der har gudstjenesten den pågældende dag.Til denne samtale skal man oplyse barnets navn samt navn og adresse på 3-5 faddere. 

Når barnet er døbt, fremsender folkeregistret automatisk barnets personnummerbevis og sygesikringsbevis.

Godkendte drenge- og pigenavne

I kirken er fotografering først tilladt efter gudstjenesten.

 

 

 

Ølstykke Menighedsråd har som noget nyt fået fremstillet en "strikket dåbskjole", som kan lånes uden beregning afdåbsforældrene.

Dåbskjolen kan efter aftale afhentes/udleveres på kirkekontoret mod et depositum på kr. 300,00 og efter endt dåb afleveres til kirketjeneren.