Navngivning

Inden seks måneder skal barnet navngives. Navneregistreringen finder sted på kirkekontoret, hvorfra man rekvirerer den formular, som skal udfyldes med barnets navne. Formularen kan også hentes på Personregistrering.dk.   Når barnet er navngivet, fremsender kommunen automatisk barnets personnummerbevis og sygesikringsbevis.

Godkendte drenge- og pigenavne