Fødsel

Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen. Ved fødsel på hospitalet sørger jordemoderen for at give besked til kirkekontoret, som registrerer fødslen.

Hvis I er gift, skal I ikke foretage jer noget. Kordegnen sender en fødselsattest og en informationsfolder om navngivelse og dåb til jer.

Hvis I ikke er gift, sender kordegnen snarest efter fødslen en blanket og informationsbrev om faderskab.

Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, skal I udfylde den vedlagte blanket "Omsorgs-og ansvarserklæring" og sende den tilbage til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.  Så sender kordegnen fødselsattest og informationsfolder om dåb og navngivelse til jer. Modtager vi ikke "Omsorgs- og ansvarserklæringen" fra jer efter 14 dage, registrerer  kordegnen fødslen med moderen alene og underretter statsamtet vedr. faderskab.

Hvis I ikke skal have fælles forældremyndighed, skal I ikke bruge ovenfor nævnte blanket, men kontakte Statsamtet, evt. via kordegnkontoret. Kordegnen registrerer fødslen med moderen alene og sender en fødselsattest og informationsfolder.

Der kan hentes mere information på www.borger.dk

 

Godkendte drenge- og pigenavne