Begravelse/Bisættelse

Et dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden (præst eller kirkekontor) i det sogn, hvor den afdøde boede.  

I forbindelse med dødsfald henvender de fleste sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger. Bl.a. skal der udfyldes en dødsanmeldelse, som den efterladte skal underskrive. Hertil skal bruges dåbs- eller navneattest samt evt. vielsesattest og evt. ægtefælles dåbs- eller navneattest. Kirkekontoret kan også være behjælpelig med at udfylde dødsanmeldelsen.

Der aftales tid for begravelsen / bisættelsen med en præst. Højtideligheden kan finde sted fra Ølstykke Kirke og Udlejre Kirke eller fra Kirkegårdens kapel.   Ved samtalen med præsten aftales salmer.

Se mere på folkekirken.dk