Højskoledag

Højskoledagen 9. marts

Tema: Dem vi kommer fra.

 

Foredragsholdere:

Sognepræst Peter Nejsum og Forfatter og terapeut Lotus Turell

 

Dagens program/indhold.

Kl. 9 mødes vi i Ølstykke Kirke og indleder dagen med en andagt.
Kl. ca. 9.30 velkomst, fællessang, kaffe og en croissant i Sognecentret.
Kl. 10: Fællessang og foredrag:
 
Sognepræst Peter Nejsum: Min morfars hemmeligheder!

“ Hvad lavede din morfar egentlig under krigen?” Det spørgsmål blev en anledning til en rejse tilbage i tiden for foredragsholderen og hans kone. En arkivkasse med morfaderens breve fra krigen - bla. fra østfronten - og breve fra tiden efter krigen, som var mindst lige så svær, gav svar på mange af de spørgsmål, som man aldrig stillede eller talte om.
Morfaderens historie gav også svar på, hvordan hans datter og barnebarn Peter er blevet dem, de er!
 
Kl. ca. 12: Fællessang, frokost og “strække-ben-pause”.
 
Kl. 13: Kaffe, fællessang og foredrag:
 
Forfatter og terapeut Lotus Turell: Digterens datter - et personligt foredrag.

Lotus Turell er vokset op i et priviligeret hjem med værdier, dannelse, frisind og kærlighed. Men også med alkohol, misbrug og omsorgssvigt, der sjældent blev set og aldrig grebet ind overfor.
Hvilke konsekvenser har det haft for hendes barndom, og hvilke strategier har hun brugt som barn for at overleve? Hvad kunne omgivelserne have gjort for at hjælpe?
Dette er fortællingen om alkoholisme, svigt, ensomhed og berøringsangst. Men også om en anderledes families helt særlige kærlighedssprog og dagligdag. Om de kompetencer, der vokser ud af at opleve svære livsomstændigheder. Lotus er mønsterbryder og fortæller også om, hvad der har virket for hende i forhold til at skabe balance og trivsel i voksenlivet.
 
Kl. ca. 14.30 - 15.00 : Fællessang og tak for i dag.
 
Pris: 100 kr.
Tilmelding senest den 29. februar her
 

   Kirkehøjskole