Arbejdet i menighedsrådet

Hvad laver vi i menighedsrådet?

Ølstykke menighedsråd har 19 medlemmer: 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster, som er medlem i kraft af deres embede. Antallet af valgte medlemmer fastsættes iht. sognets indbyggertal.  

Menighedsrådet holder møde ca. 1 gang om måneden. Møderne er offentlige og annonceres i Lokalavisen og her på hjemmesiden.  

Der er valg til menighedsråd hver 4. år den samme dato i hele landet.   Menighedsrådsvalg kan foregå på 2 måder:  

Hvis der fremkommer flere kandidatlister, afholdes der egentligt valg på valgdagen (såkaldt "afstemningsvalg"). Indkommer der kun én kandidatliste senest 6 uger før valgdatoen, er kandidaterne på denne liste valgt (såkaldt "aftalevalg").  

Når man bliver valgt til menighedsrådet, skriver man under på menighedsrådsløftet:  
Jeg erklærer herved  på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst .

 

Officiel mail til menighedsrådet i Ølstykke Sogn:

7409@sogn.dk